മാരിയാട്ട്കാരന്‍.

By Ahammed Kabeer Mariyad വെള്ളക്കാരുടെ പീരങ്കികള്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ നിരായുധരായി നെഞ്ചുവിരിച്ച് പോരാടി മൃത്യു വരിച്ച ധീരദേശാഭിമാനികളുടെ ചരിത്രം എഴുതപ്പെട്ട പൂക്കോട്ടൂരില്‍ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റര്‍ അകലത്തിലാണ് പ്രസിദ്ധിയും

Read more